عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تنها کشوری هستیم که درآمد مالیاتی و عایدی از سرمایه نداریم و مجلس به شدت دنبال اصلاح سیستم نظام مالیاتی است.

سید غنی نظری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد قدرت اقتصادی کشور در دست دولت است اظهار داشت: شفاف می گویم قرار نیست عملکرد ضعیف ۷ سال گذشته دولت را مجلسی که چند ماهی از روی کار آمدنش گذشته پاسخگو باشد هر دستگاه وظیفه خود را دارد و  اگر قانونی در کشور تصویب شود حداقل ۶ ماه زمان می برد تا به مرحله اجرا برسد.

وی افزود: مجلس سه موضوع کلان یعنی نظام مالیاتی ،بانکداری و بودجه ای را پیگیری می کند متاسفانه نظام بودجه ای در کشور ما غلط است  و در حالی که سازمان برنامه و بودجه داریم ولی می بینیم که ۲۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه  اجرا نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: و تاکنون هرکس قدرت لابی بیشتری دارد می تواند بودجه بیشتری دریافت کند و چون طبق برنامه پیش نمی رویم این چنین شده است.

وی تصریح کرد: بودجه ما در کشور بار تورمی برای قشر ضعیف جامعه دارد و کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان داریم؛  چون بانک مرکزی مستقل نیست دولت این کسری را با خلق پول تامین می کند و این باعث گرانی و تورم می شود.

نظری تاکید کرد: سیستم نظام مالیاتی باید اصلاح شود بشدت دنبال این موضوع هستیم و قانون ارزش افزوده در کمیسون اقتصادی در حال بررسی است؛ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان  فرار مالیاتی داریم و این رقم اگر به چرخه اقتصادی تزریق شود قطعا موجب شکوفایی در تولید خواهیم بود.

نماینده مردم خلخال و کوثر  اظهار داشت: تنها  کشوری هستیم درآمد مالیاتی و عایدی از سرمایه  نداریم و این موارد تورم و مشکلات مختلف را دامن گیر اقشار آسیب پذیر جامعه می کند.

  • منبع خبر : سبلان ما