تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان منعقد شد.

با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای شاخص های فرهنگی میان کتابخانه های عمومی و مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان منعقد شد. استفاده از توانایی های علمی، فرهنگی، ارتباطی و ظرفیت های طرفین در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان و مجمع جوانان به منظور برطرف نمودن نیازهای متقابل از اهداف امضای این تفاهم نامه است. انجام طرح های پژوهشی مشترک در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی، حمایت فکری از طرح های توسعه اجتماعی سازمان های مردم نهاد جوانان با رویکرد کتاب و کتابخوانی، ارتقای سطح آگاهی جامعه هدف به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای مشترک برنامه های پیشگیرانه، آموزشی، آگاه سازی و توانمندسازی برخی از تعهدات مشترک کتابخانه های عمومی و مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان در این تفاهم نامه مشترک است. تبادل تجربیات، یافته ها و محصولات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، فعالیت مشترک در رسانه ها و فضای مجازی براساس اولویت های دو مجموعه، استفاده از ظرفیت خبرگزاری برنا در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و اجری طرح های مطالعاتی در ارتباط با مطالعه و افزایش آن و همکاری در برگزاری همایش ها از دیگر تعهدات مشترک این تفاهم نامه است. زمینه سازی جهت استفاده از زیرساخت ها و اماکن کتابخانه های عمومی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، مساعدت در راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی در خانه های جوان استان، اجرای پویش های کتابخوانی در مناسبت های مختلف، عضویت نیم بهاء ویژه کارکنان مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان و همکاری در برگزاری مسابقات کتابخوانی و نشست های کتابخوان به صورت مکتوب و مجازی از تعهدات اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان در این تفاهم نامه مشترک است. استفاده از ظرفیت سمن ها برای ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه نسبت به مسائل فرهنگی جامعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی، ترغیب کارکنان و مراجعان مجمع سازمان های مردم نهاد جهت حضور و عضویت در کتابخانه های عمومی استان، ترغیب و دعوت از کارکنان جهت شرکت فعال در مسابقات فرهنگی مکتوب و آنلاین، همکاری و مشارکت در اجرای جشنواره ها و برنامه های فرهنگی از جمله نشست های کتابخوان، تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی از تعهدات مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان در این تفاهم نامه است. به منظور اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه، کمیته ای مشترک تشکیل می شود که مسئولیت فعال سازی، نظارت، ارزیابی و پیگیری مفاد تفاهم نامه بر عهده این کمیته است. مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال شمسی و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع است. گفتنی است؛ این تفاهم نامه همکاری به امضای محمد مخدومی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان و یاسین شریعتی رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان رسیده است.

 

  • منبع خبر : برنا