بهنام خیراندیش رئیس مجمع سمن های جوانان استان اردبیل در گفتکو با آماج خبر گفت : از مسئولین اجرای انتخابات ،هیات نظارت و دادستانی محترم که به مطالبه عمومی مردم شریف شهر اردبیل در خصوص بازشماری ۲۵ درصدی آرا پاسخ دادند و در مقابل تضییع حقوق مردم و کاندیداها ایستادند تشکر و قدردانی می کنم […]

بهنام خیراندیش رئیس مجمع سمن های جوانان استان اردبیل در گفتکو با آماج خبر گفت : از مسئولین اجرای انتخابات ،هیات نظارت و دادستانی محترم که به مطالبه عمومی مردم شریف شهر اردبیل در خصوص بازشماری ۲۵ درصدی آرا پاسخ دادند و در مقابل تضییع حقوق مردم و کاندیداها ایستادند تشکر و قدردانی می کنم اما این باز شماری ۲۵ درصدی آرا کافی نیست.

وی گفت : بعد از باز شماری ۲۵ درصدی آرا و تغییرات فاحشی که در ترکیب اعضای شورا و آرا کاندیداها ملاحظه شد و با وجود افزایش تعداد معترضین به نتیجه آن هم بعد از بازشماری ۲۵ درصدی که برای شفاف سازی بود نشان داد که مطالبه بازشماری کامل آرا یک مطالبه عمومی هست و خواسته تمام اقشار ، صنوف و عامه مردم می باشد.

وی ادامه داد : ما اگر می خواهیم در انتخابات های بعدی شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای و مشارکت حداکثری مردم باشیم باید به مطالبه بحق و قانونی آنها در باز شماری کامل آرا انتخابات پارلمان محلی شهر اردبیل پاسخ داده و با این شیوه جلب اعتماد عمومی کنیم

او در پایان گفت : فراموش نکنیم که رای مردم حق الناس هست و بعد از بازشماری کامل آرا چنانچه تخلفاتی مشاهده گردید باید با عاملین و مسببین این بی اعتمادی عمومی بشدت برخورد گردد و با مجازات عوامل آن مانع از خطاهای مشابه این تخلفات در انتخابات های بعد شد .

  • منبع خبر : مصاحبه اختصاصی